Servis

Dobar servis – uvjet sigurnosti

Dobar servis – uvjet dobrog osjećaja

Ključne sastavnice servisa očituju se u tome da „servis“ nije samo jedna riječ ili pojam, on je skup povezanih sadržaja koji su temelj sigurnosti svakog pojedinog sudionika zrakoplovnih djelatnosti u kojima se na specifičan način koristi padobran i pripadajuća oprema, kako u padobranstvu tako i kao sredstvo za spašavanje pilota jedrilica i aviona, perajedriličara i drugih.

Padobranska aktivnost kao sport ili rekreacija, najmasovniji je korisnik usluga za koje je servis ultimativni izvršitelj.

Servis će, u naravi, biti mjesto na kome osposobljeni i ovlašteni stručnjaci brinu o ispravnosti padobrana i opreme koju padobranac – skydiver koristi za izvršenje skoka iz letjelice.

Dakle, može se reći da je svrsishodnost utemeljenja padobranskog kluba (ne aerokluba) naročito razvidna kroz uspostavljanje sustava održavanja padobrana i padobranske opreme što je, uz programe sportske obuke i osposobljavanja, jedan od značajnih uspjeha.

POSLOVI SERVISA

 1. PROGRAM ODRŽAVANJA PADOBRANA I OPREME
 2. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

PROGRAM ODRŽAVANJA

Napomenimo, za provedbu tehničkih pregleda, popravaka i proizvodnju padobrana te za izdavanje certifikata bila je, za područje cijele bivše države (Jugoslavija), isključivo ovlaštena beogradska Industrija „Kluz“.

Upornim i temeljitim radom te uz potporu (tadašnje) Uprave i kasnije Agencije za civilno zrakoplovstvo RH, Paraklub je uspješno oblikovao cjeloviti sustav održavanja i nadzora ispravnosti padobrana i opreme u Republici Hrvatskoj koji je, s uspjehom, primijenjen i u Republici Sloveniji.

Poslovi održavanja, u skladu s odobrenim Priručnikom sadrže:

 • Tehnički pregled
 • Utvrđivanje oštećenja i neispravnosti (defektaciju)
 • Zamjenu i/ili popravak dotrajalih ili oštećenih dijelova
 • Poseban pregled i pakiranje rezervnih i spasavajućih padobrana
AAD – sigurnosni uređaj
 • Pregled i postavljanje sigurnosnog uređaja (AAD*) na rezervni padobran
 • Administrativne poslove

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

 • Provedbu seminara za nostrifikaciju licenci izdanih izvan RH
 • Provedbu obuke za ovlaštenje „stariji paker padobrana“ (SPR*)
 • Obnavljanje ovlaštenja
 • Priprema kandidata za pristup ispitu za ovlaštenje SPR

Ovaj sustav usklađen je s međunarodnim standardima (USPA* / PIA*), a posebna korisnost očituje se u decentralizaciji ranijih ovlasti kroz vojne ili poluvojne institucije te trajnim mogućnostima daljnjeg razvoja temeljem uređenih zakonskih propisa kojima se utvrđuju uvjeti za stjecanje ovlaštenja, postupci u provedbi poslova sukladno ovlaštenju te uvjeti za održanje valjanosti ovlaštenja.

*Pojmovi:

SPR       – Senior Parachute Rigger (izvornik)
AAD      – (sin. – „automat“)
USPA    – United States Parachute Association
PIA        – Parachute Industry Association
CCAA    – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo