O nama

U vrijeme osnivanja kluba bilo je uobičajeno da se slične udruge nazovu „aeroklub“ kao polivalentne zrakoplovne „škole“ koje uključuju i padobranstvo.

Paraklub je bio prva udruga u okviru Nacionalnog saveza koja je istupila iz stereotipa i dokazala da padobranstvo ima više različitih sadržaja koji unutar sustava „aeroklub“ gube identitet.

Inicijativa za osnivanje Parakluba provlačila se kroz poduži period prije osnivačke skupštine koja je, na posljetku, održana 28. prosinca 1985.g. a klub je službeno upisan u Registar udruga 08. veljače 1986. godine.

U godinama koje su slijedile Klub je svoju djelatnost provodio kroz programe javnih potreba tehničke kulture, a programi obuke i treninga realizirali su se na sportskom aerodromu Lučko i drugim sportskim aerodromima.

Paraklub „Maksimir“, potpisom Sporazuma sa tadašnjom tvrtkom „Agroposavina“ te uz veliku potporu INA – SRR Zagreb, izradio je potrebnu dokumentaciju i registrirao letjelište Šarampov kraj Ivanić Grada koji je koristio do 1991. godine.

Promjenama koje su uslijedile početkom i u vrijeme trajanja Domovinskog rata, Klub je svu dokumentaciju letjelišta prenio lokalnom Aeroklubu „Mlada Krila“ odnosno Gradskim vlastima Ivanić Grada.

U skladu s tadašnjim zakonskim propisima Paraklub je, kao redovita članica Tehničke kulture Grada Zagreba uz Aeroklub „Zagreb“ i Aeroklub „Velika Gorica“, suosnivač Zagrebačkog zrakoplovnog saveza koji je 1994. godine primljen u članstvo tadašnjeg Zagrebačkog sportskog saveza (sada SSGZ*).

Ulaskom u sustav SSGZ potvrdilo se da je stereotip „aerokluba“, kao polivalentne strukture, velika smetnja glede neusklađenosti sa standardima sporta (ZOS* npr.), koji se temelje na jasnom razgraničenju više grana, kategorija i/ili disciplina, poglavito opisane od strane međnarodne asocijacije FAI*.

Utemeljenjem Parakluba jasno je i nedvosmisleno dokazano da su različite djelatnosti unutar nekog „aerokluba“ povezane jedino prostranstvom neba, budući se u sustavu sporta bitno razlikuju te ih je nemoguće ocjenjivati ili vrednovati na istovjetan način.

U periodu koji je uslijedio, u skladu s novim zakonskim propisima nakon 1992. godine, administrativni poslovi i programi Parakluba u ugovorenom poslovnom prostoru Grada Zagreba te na sportskim aerodromima ili letjelištima koji pružaju najpovoljnije uvjete za provedbu obuke, treninga i natjecanja.

U novije vrijeme, razvojem novih tehničkih i tehnoloških mogućnosti, sportsko padobranstvo „preselilo“ se u zatvoreni prostor, pa je stereotip „aerokluba“, koji ultimativno djeluje na vlastitom aerodromu (letjelištu), dobilo daleko prihvatljiviju inačicu kroz programe na otvorenim objektima – „outdoor“ i programe u zatvorenim objektima – „indoor“. (photo 3)

Paraklub „Maksimir“, kao prvi hrvatski „PARAKLUB“, nositelj je „indoor skydiving“ programa od 2005. godine, te je najveći dio ranijih programa („Relative Work“ – Formation Skydiving) prenio u zatvorene objekte „wind tunnel centre“ od koji je prvi dio Bodyflight centar Bedford / UK, a nakon toga Huricanne Factory – Tatralandija /SVK, Skyward – Budimpešta /HU, Wibdobona – Beč /AT te Aerodium – Logatec / SLO (photo 4).

Paraklub „Maksimir“ član je Hrvatskoga zrakoplovnog saveza, sudjeluje u Komisiji za sportsko padobranstvo i nositelj je Potkomisije za „indoor skydiving“.

Dakle, sportsko padobranstvo„outdoor parachuting i skydiving“ odnosno „indoor skydiving i bodyflying“, kao najveći dio svih programa, sadrže točno definiran oblik obuke i licenciranja te osposobljavanja stručnih kadrova, kao i pravila nastupanja kroz desetak različitih disciplina na usklađenim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.    

Paraklub „Maksimir“ član je Hrvatskoga zrakoplovnog saveza (HZS*), a sav stručni potencijal, dugogodišnje iskustvo i suradnju s mnogim sukladnim organizacijama, u punoj je mjeri povezao kroz suradnju i s drugim nadležnim institucijama, naročito kroz Upravu zračnog prometa te, u slijedu, kroz Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo.

Djelatnosti Parakluba provode se kroz potvrđene programe i to:

  1. PROGRAME SPORTA
  2. PROGRAME ODRŽAVANJA PADOBRANA I OPREME te
  3. DRUGE PROGRAME OD INTERESA ZA RAZVOJ DJELATNOSTI

Ad 1) PROGRAM SPORTA

U programima sporta, osim stalnog sudjelovanja u „outdoor“ aktivnostima, Paraklub je jedini pokrenuo koncept „indoor skydivinga“ još davne 2005. godine, a posebnu zahvalnost za postignute uspjehe u toj kategoriji može (i mora!) iskazati nadležnim tijelima Grada Zagreba (Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport) koji je prepoznao kvalitetan projekt i uvrstio ga u redoviti sustav potpore.

Navedena postignuća, kao dio programske orijentacije Parakluba, polazišta su za kontinuirano očuvanje tradicionalnih vrijednosti „outdoor“ programa, ali s težištem na daljnjem razvoju i promociji „indoor skydivinga“ koji je, bez sumnje, najbolji put za sudjelovanje u društvu naprednih „fun-flyera“ i najboljih „pro-flyera“.

Posebno je značajno da se nacionalni savezi najnaprednijih članica međunarodne asocijacije (FAI*) zalažu za prijem „indoor skydivinga“ u sustav Olimpijskih sportova.

Paraklub „Maksimir“, svojim dugogodišnjim sudjelovanjem u „indoor“ sustavu treninga i natjecanja, zalaže se za stvaranje kvalitetnih pojedinaca i ekipa koje će kandidirati za sudjelovanje u realizaciji ovog projekta.

Ad 2) PROGRAM ODRŽAVANJA PADOBRANA I OPREME

Potrebno je znati da je za provedbu tehničkih pregleda, popravaka i proizvodnju padobrana te za izdavanje certifikata, za područje cijele bivše države (Jugoslavija), bila ovlaštena isključivo beogradska Industrija padobrana i konfekcije „Kluz“.

Upornim i temeljitim radom te uz potporu Uprave za civilno zrakoplovstvo, sada Agencije za civilno zrakoplovstvo RH, Paraklub je uspješno oblikovao cjeloviti sustav održavanja i nadzora ispravnosti padobrana i opreme u Republici Hrvatskoj koji je, s uspjehom, primijenjen i u Republici Sloveniji.

Ovaj program sadrži:

  • Poslove održavanja, u skladu s odobrenim Priručnikom*
  • Osposobljavanje kadrova u skladu sa Certifikatom PAD-008 HACZ

Za provedbu svih programa, od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Paraklubu „Maksimir“ izdan Certificat pod brojem PAD-008 / 376-03-01-16-12 koji obuhvaća obuku padobranaca, poslove servisiranja padobrana i opreme te osposobljavanje za ovlaštenja u svim odobrenim programima. 

*SSGZ   – Sportski savez Grada Zagreba

*ZOS     – Zakon o sportu

*HZS      – Hrvatski zrakoplovni savez

*CCAA  – Croatian Civil Aviation Agency

*FAI      – Federation Aeronautique Association

About FAI (preneseno)

FAI, the World Air Sports Federation, is the world governing body for air sports and for certifying world aviation and space records. It was founded in 1905 and is a non-governmental and non-profit-making organisation recognised by the International Olympic Committee (IOC).FAI activities include Aerobatics, Aeromodelling, Airships, Amateur-Built and Experimental Aircraft, Ballooning, Drones, Gliding, Hang Gliding, Helicopters, Manpowered Flying, Microlights, Paragliding, Paramotors, Power Flying, Skydiving and all other Aeronautic activities and Space records.