Outdoor obuka

TEMELJNA OBUKA

Napisano je da “… svako putovanje počinje prvim korakom.“
U našem slučaju „putovanje“ nikada ne prestaje, jedino je važno ozbiljno pristupiti prvom koraku – temeljnoj obuci te prihvatiti činjenicu da je

„…skydiving opasna aktivnost koja može dovesti do ozbiljnih povreda sa smrtnim posljedicama“.

Ovo upozorenje jasno je istaknuto na svakom padobranu moderne proizvodnje, a siguran put od prvog koraka do pravog „skydivinga“ temeljit će se na odabranom modelu obuke od kojih su najčešći:

SL obuka – “Static Line”
This image has an empty alt attribute; its file name is image-10.png
AFF obuka – “Aceelerated Free Fall”

Pravilno naučena temeljna obuka  polazište je sustava osposobljavanja u svim kategorijama te ima svoj slijed kroz usavršavanja, stjecanja ovlaštenja i zvanja (instruktori, treneri i sl.), a svoju najširu primjenu, svrhu i kvalitetu dokazat će upravo kroz sustav sportskih natjecanja ili vrhunske rekreacije.

This image has an empty alt attribute; its file name is prir-pcm-727x1024.jpg

Obuka za stjecanje prve licence padobranca, planira se i provodi putem teoretskih predavanja, vježbi na tlu i praktičnog dijela – skokova padobranom iz letjelice kroz dvije faze, a svaka faza ima svoje tematske cjeline obrađene kroz odgovarajući program.

Svaki je program podržan prigodnim materijalima poput priručnika ili lekcija, a u novije vrijeme ciljanim (tematskim) sadržajima u elektronskom obliku.

SADRŽAJ OBUKE

 1. FAZA ZEMALJSKE PRIPREME
  1. Teorijski  dio / predavanja   
  1. Praktični dio na zemlji
  1. Pripremni ispit – provjera naučenoga
 • FAZA PRAKTIČNE OBUKE – SKOKOVI PADOBRANOM
  • Priprema opreme i padobrana
  • Prvi skokovi padobranom – SL ili AFF
  • Skokovi uvježbavanja za stjecanje licence
  • Pripremni skokovi za ispit – „A“ licenca

Završetkom „temeljne obuke“ postignuti su uvjeti za stjecanje „A“ licence, a daljnje osposobljavanje nastavit će se  uz potporuvoditelja / trenera kroz „B“ i „C“ razinu do postizanja licence najviše razine – „D“.

Ispitom za stjecanje licence, dokazat će se vještina pravilnog i kontroliranog leta prije aktiviranja padobrana što je jedan od najvažnijih elemenata za uspješan i siguran „outdoor skydiving“.

Zašto toliko ozbiljan naglasak na prailvnom i sigurnom kretanju – letu tijekom slobodnog pada?

Pravilno otvaranje padobrana ovisi o položaju tijela u trenutku aktiviranja, a to je „licem-prema-tlu“ budući se padobran nalazi na leđima i njegovo otvaranje (nakon aktiviranja) na taj način neće biti ometano, a što bi se svakakako desilo ukoliko smo u položaju „leđima-prema-tlu“.

Tijekom obuke, bila ona SL ili AFF metodom, instruktor (instruktori) ili drugi sistemi ovisno o konstrukciji, brinu o aktiviranju padobrana. Međutim, kad jednom nema spomenute asistencije, sve je u rukama novog „skydiver“-a kako je prikazano u prilogu.

Na kraju, ključni čimbenici sigurnosti skoka padobranom jesu i uvijek će biti obuka te uvježbavanje svih elemenata s malih, srednjih ili velikih visina kao i ultimativno poštivanje uputa za korištenje odabranog padobrana.

Kao posebno zahtjevno bit će učenje kako koristiti padobran koji više nije samo sredstvo za  „sigurno spuštanje na tlo – parachute“, već je i svojevrsno sredstvo koje naše spuštanje transformira u horizontalni let na visini ne većoj od jednog metra iznad tla, prije zaustavljanja, i to ne malom brzinom.

Netko je ukazao na činjenicu „…gore je sve mekano ali dolje je tvrdo!“

Učenje i trening sportskih disciplina, kao nastavak temeljne obuke, provest će se s ciljem najvećeg razvoja vještine, dok će se ostale aktivnosti poput rekreacije, provoditi prema individualnim sklonostima, idejama ili istraživanjima te će biti rezultat upravo postignute vještine kroz obuku.

HZS – Hrvatski zrakoplovni savez / CAF – Croatia Air Federation / FAI – Federation Aeronautique Internationale