PADOBRAN I SKIJE – IDE LI TO ZAJEDNO?

Kad želimo ispričati nešto vezano uz padobran i poslove vezane uz to, posebno je teško poštovati neki redoslijed, jer je u toj priči sve je zbrkano!
Ako krenemo od početka, svi su vidjeli staru sličicu „HOMO VOLANSA“ koji se spušta prema tlu s visoke građevine napravom čudna oblika i konstrukcije.
Preskočit ćemo more drugih priča o padobranu kroz koje su ga jedni smatrali „nužnim zlom“ za spašavanjem pilota, a drugi običnom „ručnom kočnicom“ dok su užasavali publiku na sajmovima iskačući iz tadašnjih letećih naprava.
Naša priča govori o kretanju čovjeka na potpuno neprirodan, neuobičajen i opasan način, ali se uklapa u nevjerojatan niz aktivnosti u kojima čovjek prkosi zakonima prirode ili zakonima uobičajenog, a prije svega se temelji na vječnom motivu čovjeka za kretanjem, istraživanjem, dostizanjem nedostižnog.
Jedna od tih aktivnosti svakako je kretanje čovjeka kroz nevjerojatna prostranstva snijegom prekrivenih planinskih visova, litica, ledenjaka. Više...