Paker / stariji paker padobrana

PARACHUTE RIGGER / SENIOR PARACHUTE RIGGER
PROGRAM PODUKE I ISPITIpia1
Predgovor
Ovaj program rezultat je upornosti i suradnje pojedinaca koji nisu odustali ni kada je izgledalo da u našoj Hrvatskoj ne postoji ni najmanja mogućnost uspostavljanja i utemeljenja sustava održavanja padobrana, padobranske opreme i sigurnosnih uređaja – AAD.
Zahvaljujući zrakoplovnim vlastima Republike Hrvatske pronađen je mali prostor za uspostavljanje pozitivne komunikacije sa klubovima i pojedincima, nositeljima svekolike padobranske djelatnosti te je ovaj program rezultat zajedničkog rada, bezgraničnog strpljenja svih sudionika i konačna poveznica sa nama sličnima ma gdje bili.
Naročito zahvaljujemo našoj Agenciji za civilno zrakoplovstvo koja je u složenoj situaciji priprema za sudjelovanje u Europskoj zajednici pronašla dodatne mogućnosti za potporu pri izradi temeljnih propisa padobranske djelatnosti.
Dužni smo skrenuti pozornost da je ovaj program vlasništvo Parakluba „MAKSIMIR“ čiji su članovi zajedničkim radom osigurali njegovu cjelovitost i korisnost te pridržavaju pravo tumačenja, dopune i ispravaka.
Svako kopiranje, prepisivanje ili umnožavanje bez suglasnosti Parakluba bit će štetno i može imati neželjene posljedice.


UPOZORENJE - odricanje odgovornosti
Ovaj program osmišljen je kako bi pružio precizne i autoritativne informacije vezane za temu koju opisuje, ali uz pretpostavku da izdavač i autor nisu obvezni pružiti bilo kakvu pravnu ili sličnu profesionalnu uslugu.
Ukoliko su pravni savjet ili bilo kakva stručna pomoć potrebni, usluge će se zatražiti od kompetentnog stručnjaka. (master rigger, proizvođač i sl.)
Svrha ovog programa nije otisnuti sve informacije koje su dostupne, nego ih dopuniti, pojačati i pridodati uz druge tekstove.
Za više informacija, pogledajte brojne reference.
Učinjeno je sve u našoj mogućnosti kako bi ovaj program bio što potpuniji i točniji. Unatoč tome, u njemu mogu biti i pogreške, kako tipografske, tako i u samom sadržaju. Zbog toga ovaj tekst treba uzeti kao načelni vodič, a ne kao vrhunski izvor informacija o pakiranju, testiranju ili drugim poslovima. Nadalje, ovaj program sadrži samo informacije koje su bile dostupne do datuma izdavanja.
Svrha ovog programa je podučiti i zabaviti.
Autor i izdavač neće biti odgovorni bilo kome ili bilo čemu s obzirom na bilo kakvu štetu nastalu izravno ili neizravno, korištenjem informacija ovog priručnika.

UVOD
Dobrodošli u materijale za vlastito učenje održavanja i pakiranja padobrana (rigging), program učenja koji je osmišljen kako bi vas vodio kroz proces za dobivanje licence paker padobrana (parachute rigger - PR) i starijeg pakera padobrana (senior parachute rigger-SPR).
Ova licenca, poznata u izvorniku kao „Parachute Rigger's Certificate“, izdat će se od strane zrakoplovnih vlasti Republike Hrvatske - CCAA, nakon što su dokumentirana i nedvojbeno utvrđena tri temeljna koraka:

 • Prvo - dokumentirano iskustvo, znanje i potrebne vještine (faze 1 i 2);
 • Zatim, položen pismeni ispit koji propisuje CCAA ili njezin predstavnik - (faza 3);
 • Na kraju, položen usmeni i praktični dio koji provodi osoba ovlaštena od strane CCAA (faza 4).

Proces osposobljavanja za ovo ovlaštenje propisan je odgovarajućim zakonskim aktima, a provodi se na dva načina:
 1. Organiziranjem tečaja u jednom vremenskom periodu u skladu s programom poduke i uvježbavanja kako slijedi ili
 2. Samostalnim učenjem teorije i povremenim uvježbavanjem uz mentora
Tečaj u kontinuitetu organizirat će ovlaštena organizacija i trajat će najmanje deset dana, ali ukoliko se odlučite za samostalno učenje, ovaj materijal bit će vodič kroz literaturu i lekcije o rigging-u sukladno slijedećem načelu:

 • 90% posla obaviti će se “kod kuće” (čitanje, učenje i vježbanje), što ostavlja
 • daljnjih 10% rada u radionici pod vodstvom starijeg pakera padobrana (SPR).

S malo organizacije i discipline, uvidjet ćete da je samostalno učenje uz potporu mentora najbrži i najlakši put do vašeg cilja – ovlaštenja paker padobrana (PR) ili stariji paker padobrana (SPR).
Kao što je navedeno, taj se put sastoji od 4 faze.
Prva faza - čitanje literature, vremenski je najzahtjevnija i najteža. Ovim programom taj je segment zamišljen u nekoliko cjelina i kreiran je kao vodič kroz koji možete prolaziti svojim vlastitim tempom.
Dodajmo, možete prolaziti po lekciju dnevno, tjedno ili kako sami osmislite raspored.
Detalji će uslijediti, ali evo pregleda vašeg puta (ili faza) do ovlaštenja starijeg pakera padobrana (SPR-a):

 1. Učenje teorije – uporabom literature i lekcija
  • kroz ovaj dio naučit ćete, poglavito samostalno -“kod kuće“, propise, teoriju dizajna, metode izrade, materijale, popravke itd.

 2. Rad u radionici
  • za ovu fazu, posjetit ćete najbližeg master ili senior parachute rigger-a kod kojih ćete naučiti pakiranje, održavanje i manje popravke

 3. Pismeni ispit
  • položit ćete pred ovlaštenim ispitivačem razine master ili senior parachute rigger kojeg imenuje CCAA

 4. Praktični ispit:
  • ovaj ispit položit ćete pred ovlaštenim ispitivačem razine master ili senior parachute rigger-a kojeg imenuje CCAA, pred kojim ćete demonstrirati sposobnost pakiranja i održavanja padobrana


Pretpostavit ćemo da ste aktivan padobranac koji je visoko motiviran i veoma zainteresiran za sve što je vezano uz padobranstvo. Za sve ostale, održavanje padobrana i popravci bili bi veoma suhoparni. S tim u vidu, neke teme će biti samo navedene kao poveznice, a neka objašnjenja oslonjena na vaše već stečeno znanje.
Ovaj tečaj se često poziva na The Parachute Manual koji se izdaje u dva sveska. Trebali bi posjedovati oba budući drugi svezak nastavlja tamo gdje prvi završava, ali ne ponavlja starije informacije nebitne za novije konstrukcije padobrana.
Sustav označavanja odlomaka je gotovo identičan za oba priručnika. Lekcije iz ovog programa pozivaju se na oba izvora, osim ukoliko nije naznačeno 'samo svezak 2'. Takva oznaka javlja se ukoliko je drugačija numeracija odlomaka ili ako sadrži novije informacje nego svezak 1.
Kao starijem pakeru padobrana (SPR), The Parachute Manual će vam biti stalni izvor informacija. Trebalo bi vas zanimati da ga CCAA koristi za sastavljanje pitanja i da se većina ispitivača oslanja na njega.
Očito, škola je jednostavnija ako svi uče po istoj knjizi.
Prije nego počnete s prvom lekcijom, uzmite par minuta i naručite ove publikacije. Biti će vam potrebne u vašoj biblioteci i, što je vjerojatno važnije, trebali bi biti upoznati s izvorima informacija. Navedeni izvori su primarni, a dodatni materijali mogu se pribaviti od vaše lokalne radionice ili ovlaštenog zastupnika.
Uvijek zatražite informacije o najnovijim publikacijama.

Vaš Paraklub „MAKSIMIR“ Zagreb

SADRŽAJ PROGRAMA

 1. DIO – PAKER PADOBRANA (The Parachute Rigger)
  • uvod u poslove pakera padobrana
  • etika pakera padobrana / parachute rigger
  • zakon / propisi
  • dokumenti padobrana i obrasci
  • teorija padobrana – konstrukcije
  • komponente padobrana: tipovi i funkcije
  • padobranski automati – aad
  • uvod u pakiranje / priprema za praktični dio


 2. DIO – STARIJI PAKER PADOBRANA (The Senior Parachute Rigger)
  • uvod u poslove starijeg pakera padobrana
  • etika starijeg pakera padobrana / senior parachute rigger
  • dokumenti i obrasci
  • zakon / propisi
  • teorija padobrana – konstrukcije
  • komponente padobrana: tipovi i funkcije
  • padobranski materijali i metalni dijelovi
  • specijalne konstrukcije i sistemi aktiviranja padobrana
  • kompletiranje padobrana – safety
  • padobranska radionica i alati
  • uvod u pakiranje / priprema za praktični dio
  • šivaći strojevi, dijelovi i rukovanje
  • popravak oštećenja kupole / krpanje
  • održavanje, izmjene i proizvodni proces
  • sigurnosni uređaji – automati / vrste i dokumenti
  • mehanički sigurnosni uređaji - automati
  • Cyber – sistemi
  • Postavljanje automata na padobran


 3. LITERATURA

 4. PROVEDBA ISPITA - NASTAVNIK PADOBRANSTVA

 • POTVRDA MENTORA
 • PRIPREMA SA MENTOROM
 • ISPITI ZA PR –/ PROGRAM ISPITA:

 1. Pravilnik o padobranstvu NN 11/12
 2. Uputstva za uporabu  (rezervni padobran, spašavajući padobran, sistem veza, AAD – sigurnosni uređaj / automat)
 3. Pakiranje / priprema za uporabu (rezervni padobran, spašavajući padobran)


5. PROVEDBA ISPITA - SPORTSKI PADOBRANAC S POSTIGNUTIM UVJETIMA
 • TEORETSKA PRIPREMA PO PROGRAMU
 • POTVRDA MENTORA
 • ISPITI ZA PR – PADOBRANCI
  1. Pravilnik o padobranstvu NN 11/12
  2. Uputstva za uporabu (rezervni padobran, spašavajući padobran, sistem veza, AAD – sigurnosni uređaj / automat)
  3. Pakiranje / priprema za uporabu (rezervni padobran, spašavajući padobran)


„RIGGING“ – POPIS POSLOVA I OVLASTI
PAKERA / STARIJEG PAKERA PADOBRANA

1. PAKER PADOBRANA – obavlja poslove prve razine pakiranja i održavanja samo određenog tipa padobrana u matičnoj organizaciji (sportskom klubu, vojnoj ili policijskoj postrojbi, ustanovi koja održava padobrane i opremu za treće korisnike itd) pod nadzorom ovlaštenog starijeg pakera padobrana.
2. STARIJI PAKER PADOBRANA – obavlja poslove održavanja svih tipova padobrana u skladu sa položenim ispitima te uputstvima proizvođača te popravke i izmjenu dijelova, ali nije ovlašten poduzimati zahvate kojima bi se utjecalo na temeljnu strukturu konstrukcije kupole padobrana ili sistema veza (prekrajanje ili modificiranje kupole, rastavljanje i ponovno sastavljanje šivanih dijelova ranca i sistema veza i sl.)

 1. PAKIRANJE REZERVNOG PADOBRANA
  • KUPOLE STARE KONCEPCIJE (KRUŽNE)
  • RAM – AIR KUPOLE
  • VIZUALNI PREGLED I POSTAVLJANJE SIGURNOSNOG UREĐAJA


 2. PAKIRANJE SPASAVAJUĆIH / PILOTSKIH PADOBRANA
  • SJEDIŠNI
  • LEĐNI
  • OSTALI


OSNOVNI / VIZUALNI TEHNIČKI PREGLED

 1. PREGLED SISTEMA VEZA
  • Izgled svih pojaseva sistema veza
  • Izgled svih metalnih dijelova
  • Samokočnost na spojnim točkama
  • Stanje spojnih mjesta za konopce kupole
  • Stanje sistema za smještaj kupole ("container" – "bag")
  • Stanje velcro materijala


 2. PREGLED KUPOLE I KONOPACA
  • Stanje materijala kupole
  • Stanje svih spojeva na poljima / komorama
  • Pregled spojeva nosećih konopaca i kupole
  • Pregled spojeva nosećih konopaca i sistema veza
  • Pregled sistema za upravljanje – rukohvata, konopčića, spojeva sa kupolom i kaskada
  • Stanje spojnog mjesta izvlačećeg padobrančića


 3. PREGLED SISTEMA ZA AKTIVIRANJE
  • Omčica za zatvranje poklopaca ranca
  • Izvlačeći padobrančić (materijal, spojevi, veza sa "pinom")
  • Metalni dijelovi sistema za aktiviranje – rukohvat ručice, sajla, "pin" / "pinovi", cijev kroz koju prolazi
  • Plastični dijelovi (drugi model)
  • Stanje džepova za smještaj metalnog rukohvata ručice za aktiviranje
  • Stanje džepova za smještaj mekog padobrančića
  • Stanje pozicija za smještaj i montiranje sigurnosnog uređaja


 4. PREGLED SISTEMA ZA OSLOBAĐANJE GLAVNE KUPOLA
  • Stanje metalnih dijelova / moguće deformacije
  • Stanje slobodnih krajeva
  • Stanje i ispravnost plastičnih sajli za oslobađanje slobodnih krajeva
  • Stanje spojeva RSL


 5. PREGLED SISTEMA ZA UPAKIRAVANJE PADOBRANA (RANAC)
  • Pregled materijala i šivanih dijelova
  • Pregled metalnih okaca i spojeva


 6. DEFEKTACIJA
  • Utvrđivanje potrebnih radova
  • Popis mjera za vraćanje u ispravno stanje
  • Prijedlog radionice i upućivanje na popravak


VOĐENJE DOKUMENATA I REGISTRA

aad1padlog1

 1. UTVRĐIVANJE POČETNOG STANJA S TEMELJNIM PODACIMA ZA PADOBRAN
  • Proizvođač
  • Serijski broj
  • Tip padobrana
  • Godina izrade i vrijeme prvog korištenja (ne moraju se podudarati)
  • Moguća ograničenja


 2. OVJERA ISPRAVNOSTI
  • Temeljem dokumenta tehničkog pregleda
  • Upisivanjem u temeljni dokument padobrana (knjižicu i ekv.)
  • Izdavanjem dozvole za uporabu


 3. UTVRĐIVANJE POČETNOG STANJA S TEMELJNIM PODACIMA ZA SIGURNOSNI UREĐAJA
  • Proizvođač
  • Serijski broj
  • Tip sigurnosnog uređaja
  • Godina izrade i vrijeme prvog korištenja (ne moraju se podudarati)
  • Moguća ograničenja


 4. OVJERA ISPRAVNOSTI
  • Temeljem dokumenta tehničkog pregleda
  • Upisivanjem u temeljni dokument sigurnosnog uređaja (karnet)


 5. MODIFIKACIJE I RADIONIČKI ZAHVATI / POPRAVCI
  • Radionički obrazac izvršenih radova
  • Evidencija zamjenskih materijala ili dijelova
  • Podaci o temeljnom dokumentu peoizvođača materijala – specifikacija
  • Ograničenja i podaci o kvaliteti radova


 6. KLASIFIKACIJA INFORMACIJA O PADOBRANU OD STRANE AUTORITETA
  • proizvođač
  • radionica
  • zakonodavac
  • korisnik


 7. IZRADA I DISTRIBUCIJA BILTENA POJEDINOG PADOBRANA I SIGURNOSNOG UREĐAJA
  • po potrebi
  • po informaiji iz točke V
  • po informaciji radionice koja je izvršila modifikaciju ili popravak


PARACHUTE REGULATIONS
PRVO POGLAVLJE

1. REGULATIONS
1.1. THE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
1.2. THE FEDERAL AVIATION REGULATIONS
1.3. ADVISORY CIRCULARS
1.4. NAS – 804, TSO – C23B, AS 8015 COMMENT
1.5. OTHER REGULATIONS
1.6. AIRWORTHINESS DIRECTIVES
1.7. TANDEM JUMPING
1.8. PART 21 – CERTIFICATION PROCEDURES FOR PRODUCTS AND PARTS
1.9. TECHICAL STANDARD OREDERS
1.10. PART 65 – CERTIFICATION: AIRMEN OTHER THAN FLIGHT CREWMEMBERS
1.11. PART 91 – GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES
1.12. PART 101 – MOORED BALLOONS, KITES. UNMANNED ROCKETS AND UNMANNED BALLOONS
1.13. PART 103 – FEDERAL AVIATION REGULATIONS, ULTRALIGHTS VECHICLES
1.14. PART 105 – PARACHUTE JUMPING
1.15. ADVISORY CIRCULAR 105 – 2C / SPORT PARACHUTE JUMPING
1.16. ASSEMBLY OF COMPONENT COMMENT
1.17. PART 149 – PARACHUTE LOFTS
1.18. AEROSPACE STANDARD 8015A
1.19. AS 8015A COMMENT

THE PARACHUTE RIGGER*S CERTIFFICATE
DRUGO POGLAVLJE

2. THE PARACHUTE RIGGER*S CERTIFFICATE
2.1. COMMENT ON “SUPERVISION”
2.2. THE RAM – AIR RIGGER*S CERTIFICATE
2.3. CHANGE OF ADRESS
2.4. RIGGER TRAINING SCHOOLS
Bookmark the permalink.

Comments are closed.