Obuka padobranca – ovlaštenje: nastavnik padobranstva

1. UVOD

Temeljna namjera ovog programa je da zainteresiranog kandidata, koji posjeduje iskustvo, sposobnost, vještinu i znanje, osposobi za pristup ispitu kojim će steći ovlaštenja nastavnik padobranstva.

Budući su uvjeti za ovo ovlaštenje propisani Pravilnikom o padobranstvu te odgovarajućim dodacima, kandidat će ih postizati pod nadzorom svojeg mentora – starijeg nastavnika, a ovaj program pružit će potrebnu pomoć tijekom pripreme za pristup samom ispitu.

Namjera svakog podučavanja je da polazniku obuke pomogne učiti i naučiti, a zadaća podučavatelja poglavito je da to omogući.

Konačni cilj prave poduke jest promjena, a ona se temelji na nekoliko značajnih načela:

 • Otkrivanje i prihvaćanje novih znanja

 • Dopuni postojećih znanja

 • Uključivanju utvrđenog znanja u naredne postupke te

 • Sposobnosti kandidata da učini nešto što prije nije mogao


Konačno, početnici, polaznici obuke, moraju učiti dok ne nauče.To je priroda posla nastavnika, to je razlog zašto će kasnije podučavati.
„Naoružan“ znanjem i vještinom, pristupit će polazniku obuke odgovorno te ga podučiti na siguran i dobar način.

Podučavanje, kao rezultat iskustva, ponekad definiramo kao promjene u ponašanju. Međutim, ova definicija se mora koristiti oprezno budući se promjene u ponašanju povezuju i sa drugim utjecajima iz svakodnevnog života te osobnim mentalnim i fizičkim promjenama.

Nastavnik koji upućuje kandidata kako se odvojiti od zrakoplova te mu pri tome objasni pravilan položaj tijela, glave, ruku i nogu koje utječu na pravilnost, izravno kontrolira ponašanje osobe, a istovremeno gradi razumijevanje o ispravnom postupanju.
Dakle, ukoliko na pravilan način prikaže i pojasni određene teme kandidatu, tada provodi učinkovitu poduku.

Ovim uvodom želimo poručiti budućem nastavniku da, osim dokazanog iskustva u padobranskom športu i postignutim uvjetima za stjecanje ovlaštenja, mora proučiti dosta literature koja govori o iskustvima u radu kroz dugu i uspješnu padobransku povijest.

2. PLAN OBUKE

Planom obuke predviđeno je podučiti i pripremiti svakog kandidata za pristup ispitu kojim dobiva zvanje nastavnika padobranstva klasičnom metodom („static – line instruktor“), a njime se ujedno određuju:

 • zadaća

 • faze obuke te

 • potrebno vrijeme


Posebna je zadaća programa za stjecanje ovlaštenja postizanje najviše razine sigurnosti i odgovornosti samostalnog vođenja procesa obuke te djelovati krajnje disciplinirano, ne propuštajući provesti dobru procjenu stvarne vrijednosti, sposobnosti i stajališta kandidata kojeg podučava.

3. FAZE OBUKE

Obuka se planira i provodi putem teoretskih predavanja, vježbi na tlu i praktičnog dijela - stažiranja, kroz dvije povezane i sukladne cjeline:

3.1. FAZA TEORETSKE PRIPREME

Svega44 sati
1.Teorijski dio / predavanja27 sati
2.Praktični dio / vježbe14 sati


3.2. FAZA PRAKTIČNE OBUKE – STAŽIRANJE

No.Tematska cjelinaTeorijaPraktično
Svega6 sati16 sati
1.Metodski sat2 sata2 sata
2.Stažiranje razine 'A'2 sata4 sati
3.Organizacija skokova2 sata8 sati
4.Simulacija prinudnih postupaka.2 sata


4. POTREBNO VRIJEME

Proces obuke, organiziran kroz faze pripreme na zemlji i praktičnog dijela – stažiranja, traje potrebiti broj sati predavanja te planiranog praktičnog rada, a provodi se kao slijedna cjelina u procesu osposobljavanja.
Predviđeni sati zemaljske pripreme, ovisno o zadaći, mogu trajati i duže od 45 minuta, a vrijeme praktičnog rada ne može biti manje od propisanog.

5. PREDMETI OBUKE - teorija i vježbe

 • Prinudni postupci u izvanrednim situacijama

 • Tehnika skoka s teorijom

 • Poznavanje padobrana, opreme i zrakoplova

 • Pravila i propisi

 • Zrakoplovna meteorologija

 • Osnove zrakoplovne medicine

 • Metodika obuke

 • Organizacija padobranskih skokova

 • Pružanje prve pomoći


6. PREDMETI OBUKE – praktični dio

 • Metodski sat – teorijski predmeti tijekom obuke početnika

 • Priprema i rad s kandidatima za polaganje povlastice „A“

 • Organizacija i provedba padobranskih skokova

 • Simulacija postupaka u slučaju nezgode ili nesreće


7. ULOGA NASTAVNIKA PADOBRANSTVA

Padobranstvo ubrajamo u red športova visokog rizika koji zahtijeva razvoj posebnih vještina pa izvoditelj obuke - nastavnik koristi osposobljene pomoćnike kako bi ovo učenje bilo iskustvo sa potpunim zadovoljstvom. Da bi svaka lekcija bila izvedena sa zadovoljavajućim iskustvom za početnika, nastavnik mora kod njega održavati vrlo visoku motivaciju. To ne znači da mora određene stvari učiniti lakšima ili, na zadovoljstvo polaznika obuke sniziti standarde, jer će on doživjedti zadovoljstvo poglavito kroz dobro naučenu zadaću ili kroz uspješno svladanu opasnu situaciju.

Činjenica je da se ljudi žele osjećati sposobnima, ponosni su kad svladaju teškoću.
Podučavanje padobranske vještine je interesantno.
Učenje i uvježbavanje padobranske vještine pruža polazniku obuke mogućnost korištenja i istraživanja o njemu samom! On će cijelo vrijeme istraživati i ocjenjivati sebe u različitim elementima svakog manevra ili zadane radnje.On mora otkriti svoje osobne sposobnosti, a zatim uspostaviti potrebitu razinu samouvjerenosti.

Na posljetku, nastavnik mora biti usmjeren prema temeljnim željama polaznika obuke kako bi postao učinkovit podučavatelj.
Usredotočen i usmjeren nastavnik može poduku padobranske vještine učiniti posebno zanimljivom, zadovoljavajućom i, naročito, s iskustvom naknadne zahvalnosti.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.