Obuka padobranca – licenca A i B

1. PLAN OBUKE

Planom obuke predviđeno je podučiti svakog kandidata onim temeljnim postupcima koji su, u okvirima objektivnih mogućnosti i sukladno sposobnostima, polazište svekolike padobranske vještine te ih u predviđenom periodu ocijeniti za mogući prijelaz na narednu razinu, odnosno utvrditi njihovu sposobnost pravilnog postupanja u danom trenutku.

Planom obuke te odgovarajućom literaturom u potpori obuhvaćen je cjelokupni proces do stjecanja dozvole športskog padobranca povlastice „A“ i povlastice „B“, a njime se ujedno određuju:

 • zadaća

 • faze obuke te

 • potrebno vrijeme


Faze obuke

Obuka se planira i provodi putem teoretskih predavanja, vježbi na tlu i praktičnog dijela - skokove padobranom, kroz dvije povezane i sukladne faze:

FAZA ZEMALJSKE PRIPREMELICENCA 'A'LICENCA 'B'
Svega25 sati14 sati
Teorijski dio / predavanja15 sati9 sati
Praktični dio / vježbe na simulatorima8 sati3 sata
Pripremni ispit2 sata2 sata


FAZA PRAKTIČNE OBUKE – SKOKOVI PADOBRANOMLICENCA 'A'LICENCA 'B'
Svega30 skokova26 skokova
Tematska cjelina 1informativno - trenutno2 skokainformativno - slobodno2 skoka
Tematska cjelina 2obuka - trenutno6 skokovaobuka - slobodno12 skokova
Tematska cjelina 3obuka - slobodno17 skokovaobuka - slobodno10 skokova
Pipremni skokovi5 skokova2 skoka


Potrebno vrijeme

Proces obuke, organiziran kroz faze pripreme na zemlji i praktičnog dijela – skokove padobranom, traje potrebiti broj sati predavanja te planiranog broja skokova padobranom, a provodi se kao početna cjelina u procesu osposobljavanja.

Predviđeni broj sati zemaljske pripreme, ovisno o zadaći, može biti povećan, a broj skokova padobranom ne može biti manji od propisanog.

Priprema na zemlji usmjerena je ka postizanju neophodnih znanja i sposobnosti polaznika, koje se traže tijekom cjelovitog perioda padobranske obuke te s ciljem razvoja povjerenja polaznika prema izvoditelju obuke – nastavniku odnosno opremi kojom će se koristiti. Posebna pozornost bit će usmjerena ka postizanju neophodnih sposobnosti polaznika za izvedbu obveznih elemenata slobodnog pada te se kao jedan od pogodnih sustava simulacije preporučuje program uvježbavanja u zračnom tunelu – „WIND TUNNEL TRAINING PROCES“ čime se sigurnost, pravilnost izvedbe i kvaliteta u složenim zadaćama prije otvaranja padobrana podiže na najvišu razinu.

2. PROGRAM OBUKE

Obuka se organizira na način koji omogućuje kontinuirano uvođenje novih inačica sukladno novim tehnikama i razvoju opreme, a provode je izvoditelji - nastavnici koristeći model funkcionalne nastave.
Po završetku obuke svi polaznici dobivaju završnu ocjenu koja je zbroj svih ocjena dobivenih tijekom pojedinih faza obuke i uvježbavanja.

3. PREDMETI OBUKE - „A“ licenca padobranca – teorija

 • Tehnika skoka s teorijom

 • Pravila skakanja i propisi

 • Poznavanje i uporaba padobrana, opreme i letjelica

 • Postupci u izvanrednim okolnostima

 • Osnove meteorologije

 • Provjera znanja


4. PREDMETI OBUKE - „A“ licenca padobranca – vježbe

 • pakiranje i priprema padobrana za uporabu

 • postupanje u zrakoplovu

 • položaji i postupanje po napuštanju zrakoplova

 • rad s kupolom padobrana tijekom spuštanja

 • postupanje u izvanrednim okolnostima

 • tehnika doskoka i radnji po doskoku


5. PRAKTIČNI DIO OBUKE – „A“ licenca padobranca /skokovi padobranom

 • Skokovi obuke „A“ – trenutnim otvaranjem (prinudno)

 • Skokovi obuke „A“ – „slobodnim“ otvaranjem


6. PREDMETI OBUKE - „B“ licenca padobranca – teorija

 • Tehnika skoka s teorijom

 • Pravila skakanja i propisi

 • Poznavanje i uporaba padobrana, opreme i letjelica

 • Postupci u izvanrednim okolnostima

 • Osnove meteorologije

 • Provjera znanja


7. PREDMETI OBUKE - „B“ licenca padobranca – vježbe

 • pakiranje i priprema padobrana za uporabu

 • postupanje u zrakoplovu

 • postupanje po napuštanju zrakoplova

 • postupanje tijekom slobodnog pada

 • rad s kupolom padobrana tijekom spuštanja

 • postupanje u izvanrednim okolnostima

 • tehnika doskoka i radnji po doskoku


8. PRAKTIČNI DIO OBUKE – „B“ licenca padobranca /skokovi padobranom

 • Skokovi obuke „B“ – slobodnim otvaranjem


9. PROVEDBA OBUKE

Stanje sigurnosti

U prvoj fazi obuke, tijekom teoretske pripreme i uvježbavanja, stupanj rizika je na niskoj razini, osim tijekom rada na simulatorima za uvježbavanje tehnike skoka te elemenata slobodnog pada u zračnom tunelu.

Faza praktične obuke – skokovi padobranom, u kategoriji je visokog rizika pa je od izuzetnog značenja posebnu pozornost posvetiti mogućim pojavama umora ili gubitka koncentracije. Posebice je izražen visok stupanj opasnosti tijekom rada u slobodnom padu te samog doskoka, budući se zadaće izvode padobranom povećanih manevarskih sposobnosti

Metodika izvođenja faze zemaljske pripreme

Ova faza obuke provodit će se metodom usmenog izlaganja, frontalnom i skupnom metodom te posebice komparativnim pristupom približavanja novih tematskih područja polaznicima obuke.

Obuka se provodi do postizanja potpunog stanja osposobljenosti, ne stavljajući u prvi plan brzinu izvedbe zadanih radnji, već preciznost i postupak kao izuzetno važne elemente u procesu podizanja sposobnosti kao i uvježbanosti polaznika obuke za izvedbu u složenim okolnostima.

Metodom rada u skupini i postepenim prijenosom odgovornosti sa izvoditelja obuke na polaznika, postići najvišu razinu povjerenja glede opreme i pomagala na koja se obuka oslanja.

Tijekom zemaljske faze pripreme, od najveće je važnosti korištenje metode simuliranja svih ključnih momenata u procesu slobodnog pada, formirajući saznanje da će taj proces biti potpun tek sigurnim i pravilnim doskokom.

10. POPIS LITERATURE

 • C. Shea-Simonds :"SPORT PARACHUTING" (Obuka u športskom padobranstvu)

 • D. Poynter / M. Turoff :"SKYDIVERS HANDBOOK" (Obuka u športskom padobranstvu)

 • P. Works /M. Travis :"THE ART OF FREE FALL RELATIVE WORK" (prevedeno SLO / HR)

 • Osobna arhiva : Zbirka lekcija u funkciji "Priručnika za obuku padobranca"

 • Arhiva Parakluba : Temeljne vježbe u zračnom tunelu - lekcija

 • CCAA : Pravilnik o padobranstvu NN 11/12.


Bookmark the permalink.

Comments are closed.